Freddy Deweer is al 20 jaar meester-molenaar en molinoloog. Hij vond de passie via zijn vroeger beroep als hoofdmonumentenwachter bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Hij staat in voor het algemeen onderhoud en de herstellingen van de watermolen.
...

Freddy Deweer is al 20 jaar meester-molenaar en molinoloog. Hij vond de passie via zijn vroeger beroep als hoofdmonumentenwachter bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Hij staat in voor het algemeen onderhoud en de herstellingen van de watermolen."Door de strenge coronamaatregelen dienen wij ons programma aan te passen en kunnen wij de toegang en het bezoek enkel laten gebeuren in kleine clusters en slechts in één richting", verduidelijkt Freddy. "Zo zal daardoor de steenzolder niet toegankelijk zijn. Bij voldoende water zal de watermolen in werking zijn. Vorige week heb ik werkzaamheden uitgevoerd om de waterverliezen te beperken. Momenteel zijn door de firma Music Hotel ook nog werkzaamheden op het erf en in de woning bezig.""Het beroep van molenaar is minstens 1.000 jaar oud en werd onlangs erkend als immaterieel cultureel erfgoed", weet Freddy. "Molenaars zorgden voor voedsel voor mens en dier. De meeste molens waren eigendom van kloosters en adellijke families die ze verpachtten aan families. Omdat het verpachten geregistreerd werd, kunnen we van de watermolen geschiedkundig heel wat achterhalen en eigenaars en pachters tot 1499 terugvinden. Walskerkemolen is de enige nog maalvaardige watermolen in West-Vlaanderen. De huidige eigenaar nv Music Hotel (deel uitmakend van de groep Delrue, red.) is momenteel het gehele complex aan het renoveren zodat ons erfgoed van een goed beheer en uitbating verzekerd is." (PPW)