"Enkele weken geleden kregen vzw Roer en nog zeven verenigingen en instellingen uit Vlaanderen, het bericht van minister Jambon dat de beloofde en decretaal vastgelegde subsidies door de vorige regering, vervroegd zouden gestopt worden, eind 2020 in de plaats van december 2023. Dit betekende voor Knokke-Heist dat we e...

"Enkele weken geleden kregen vzw Roer en nog zeven verenigingen en instellingen uit Vlaanderen, het bericht van minister Jambon dat de beloofde en decretaal vastgelegde subsidies door de vorige regering, vervroegd zouden gestopt worden, eind 2020 in de plaats van december 2023. Dit betekende voor Knokke-Heist dat we een kleine 500.000 euro over de komende drie jaar terug zagen versplinteren naar Vlaanderen, meer bepaald naar Erfgoed.""Nochtans had de vorige minister van Cultuur Sven Gatz het Vlaams Parlement een decreet laten goedkeuren waardoor de subsidies voor die acht organisaties tegen 2024 gradueel afgebouwd zouden worden. Elke organisatie kreeg zo tijd om nieuwe middelen te zoeken en de werking te verzekeren", aldus schepen van Cultuur Annie Vandenbussche. "Vorige week kwam het dossier in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement terug op tafel. Minister-president Jambon erkende in het Vlaams parlement dat een afspraak inderdaad een afspraak is. Daarom zal de minister kijken voor elk van de acht organisaties hoe zij op een alternatieve, structurele manier middelen kunnen krijgen. Indien er geen structurele oplossing wordt gevonden, gelden de eerder gemaakte afspraken voor de geleidelijke afbouw van hun subsidies tegen eind 2023. Er zal met de acht instellingen of verenigingen samengezeten worden om te evalueren en te kijken hoe de subsidies verankerd kunnen blijven tot 2023. Voor de vzw Roer en cultuur Knokke-Heist is dat hoopvol nieuws want dit betekent dat we onze engagementen naar het personeel toe kunnen waarborgen", deelde schepen Vandenbussche mee. (DM)