De stad en de vzw Kunst sloten in 2017 een overeenkomst voor drie jaar rond de financiering en subsidiëring van het Kunstenfestival Watou. Eind dit jaar loopt die overeenkomst af. De vzw Kunst met curator Jan Moeyaert en zakelijk leider Lily Soenen besliste vorige week om de organisatie van het Kunstenfestival niet langer op zich te nemen. De financiële onzekerheid weegt al te zwaar door. "Stad en vzw Kunst nemen afscheid van elkaar in een goede verst...

De stad en de vzw Kunst sloten in 2017 een overeenkomst voor drie jaar rond de financiering en subsidiëring van het Kunstenfestival Watou. Eind dit jaar loopt die overeenkomst af. De vzw Kunst met curator Jan Moeyaert en zakelijk leider Lily Soenen besliste vorige week om de organisatie van het Kunstenfestival niet langer op zich te nemen. De financiële onzekerheid weegt al te zwaar door. "Stad en vzw Kunst nemen afscheid van elkaar in een goede verstandhouding", klinkt het bij de stad Poperinge. "Het stadsbestuur begrijpt Jan, Lily en hun hele team. Het was de jongste jaren telkens een huzarenstukje om de financiering rond te krijgen. De afgelopen 11 edities waren zeer sterk, de publiekscijfers ook en zeker ook de positieve commentaren van de bezoekers. Het stadsbestuur is bovendien blij dat Jan en Lily bereid zijn hun enorme expertise rond het Kunstenfestival te delen."In een bijzondere zitting van het college van burgemeester en schepenen besliste de stad dinsdagmorgen om de organisatie van de komende edities op zich te nemen, onder strikt voorbehoud van een verdere subsidiëring van het evenement door bovenlokale overheden. Daarom keurde het college in diezelfde zitting het subsidiedossier goed dat de stad tegen vrijdag 15 november indient in het kader van het decreet voor bovenlokale cultuurwerking. De stad rekent erop dat Vlaanderen een onderzoeksproject - in het kader van de kunstenzomer 2020 - subsidieert, net als de editie van het kunstenfestival in 2021. Tegelijk vraagt de stad extra bovenlokale subsidies voor de organisatie van het kunstenfestival 2020."De stad kan onmogelijk zelf de organisatie van het Kunstenfestival betalen", klinkt het verder. "Tot nu toe vond het evenement jaarlijks plaats met minimum 260.000 euro subsidies, waarvan 125.000 euro van de stad. De stad is bereid jaarlijks hetzelfde bedrag voor de komende edities te reserveren, maar rekent ook op bovenlokale subsidies. Als de hogere overheden toezeggen, is de stad bereid extra personeel in dienst te nemen om het kunstenfestival jaarlijks te organiseren. De stad doet er dus alles aan om het kunstenfestival Watou te behouden."