De geschiedenis rond de nieuwbouw van de kunstacademie in Zwevegem is genoeg gekend. De plannen die in de vorige legislatuur gemaakt werden om een nieuwbouw te realiseren op de site van OC De Brug, werden vorig jaar opgeborgen omdat de nieuwbouw niet gesubsidieerd zou worden en niet aan alle verwachtingen voldeed.
...

De geschiedenis rond de nieuwbouw van de kunstacademie in Zwevegem is genoeg gekend. De plannen die in de vorige legislatuur gemaakt werden om een nieuwbouw te realiseren op de site van OC De Brug, werden vorig jaar opgeborgen omdat de nieuwbouw niet gesubsidieerd zou worden en niet aan alle verwachtingen voldeed.Na een zoektocht naar diverse mogelijkheden, kwam de Kappaertsite steeds meer in beeld. "De site op de Kappaert blijkt de meest haalbare piste te zijn. Er is voldoende ruimte, er zijn al veel bestaande schoolgebouwen aanwezig en het grootste deel van de aanwezige gebouwen is eigendom van de gemeente. Bovendien is er reeds een subsidieaanvraag lopende bij Agion voor de vernieuwing van de Klim-Op waaraan we de rest kunnen koppelen", legt onderwijsschepen Isabelle Degezelle uit.In het dossier is naast het kunstonderwijs en het basisonderwijs van de Klim-Op ook de vakantiewerking opgenomen. Verder zal er een polyvalente turnzaal en polyvalente eetzaal komen. Alles samen raamt men de kostprijs op 8.000.000 euro.Het voetbalveld zal voor de realisatie van de nieuwbouw deels worden ingenomen. "Uit een studie blijkt het noodzakelijk te zijn een deel van het veld in te nemen. Het ander deel zal aangelegd worden als groenzone, zodat we een veilige groene schoolcampus creëren", aldus de schepen.Het veld wordt nu vooral gebruikt voor bedrijfsvoetbal. "Er maken een viertal ploegen gebruik van, en dit enkel in het weekend. Zij kunnen terecht op het voetbalveld in Zwevegem-Knokke dat, nadat Zwevegem Sport alle jeugdwedstrijden concentreerde in het centrum van de gemeente, toch ongebruikt bleef liggen. Collega-schepen Raf Deprez heeft de bespreking al opgestart in het voetbaloverleg."Isabelle Degezelle toont zich heel tevreden met de plannen. "Het is een efficiënt inzetten van bestaande gebouwen, een voorbeeldproject voor gedeeld gebruik en ontharding. Er zullen veel ruimtes bijkomen die ook voor verenigingen buiten de schooluren kunnen gebruikt worden. Ik ben ervan overtuigd dat het hele project een grote meerwaarde voor de volledige omgeving zal betekenen."In een volgende stap zal het gemeentebestuur dit najaar een open oproep doen via de Vlaamse Bouwmeester. Dit is minder tijdrovend en het is een garantie op bekwame ontwerpers. Verder kan men het mobiliteitsonderzoek voortzetten en de subsidieaanvraag bij Agion verder verfijnen. (GJZ)