Precies 18 jaar geleden groeide in de schoot van Rotary Club Kortrijk en Rotary Groeninghe het idee om het culturele leven bij de plaatselijke jongeren te stimuleren en een Rotary Cultuurprijs uit te reiken. "Zo wille...

Precies 18 jaar geleden groeide in de schoot van Rotary Club Kortrijk en Rotary Groeninghe het idee om het culturele leven bij de plaatselijke jongeren te stimuleren en een Rotary Cultuurprijs uit te reiken. "Zo willen we de jongeren uit de regio attent maken op de vele kansen tot een artistieke opleiding die ze vinden aan zowel het plaatselijke Conservatorium als de Academie en willen we talentvolle jongeren een financieel steuntje in de rug geven", zegt voorzitter Bart Devroe, voorzitter Rotary Kortrijk Groeninghe.Jozefien Dumortier (19) mocht de Rotary Cultuurprijs Stedelijk Conservatorium in ontvangst nemen en Stijn Stragier (39) kreeg de Rotary Cultuurprijs Koninklijke Academie. Jozefien kreeg de prijs voor haar uitzonderlijke virtuositeit op viool bij de uitvoering van werken van componisten-violisten Pugnani-Kreisler en Eugène Ysaÿe. Stijn Stragier kreeg de prijs voor zijn opvallende fotografie in het drieluik 'Dreaming Drones'. Beiden kregen 1.000 euro.(PVH - Foto JVGK)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Kortrijks Handelsblad van 8 januari.