Toeristische affiches uit de belle epoque, zeemansliederen, reuzenstoeten, zeewijdingen, vissersbijgeloof... zoveel uitingen van ons eigen kustgebonden cultureel erfgoed. Vier middenkustgemeentes sloegen de handen in elkaar om dat roerend en immaterieel erfgoed te bestuderen, en te on...

Toeristische affiches uit de belle epoque, zeemansliederen, reuzenstoeten, zeewijdingen, vissersbijgeloof... zoveel uitingen van ons eigen kustgebonden cultureel erfgoed. Vier middenkustgemeentes sloegen de handen in elkaar om dat roerend en immaterieel erfgoed te bestuderen, en te ontsluiten.In het voorbije voorjaar werd in het Fort Napoleon de erfgoedcel Kusterfgoed voorgesteld. En sinds augustus huist de cel aan de Wandelaarkaai 7 op de Oostendse Oosteroever. Na een inrijperiode gaat de cel vanaf 2016 definitief van start. Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge werken binnen de erfgoedcel intens samen om het eigen erfgoed in kaart te brengen en te ontsluiten. Dit in nauwe samenwerking met verenigingen, organisaties, instellingen en individuen uit die kustgemeentes. Focus op cultureel erfgoedDe focus ligt daarbij op het cultureel erfgoed, zowel roerend als immaterieel. De erfgoedcel beschikt hiervoor over een subsidie van elke gemeente en een daaraan gekoppelde jaarlijkse dotatie van de Vlaamse Overheid van 246.946 euro.Naast de loketfunctie geeft de cel ook logistieke steun via een uitleendienst, is er de website en kunnen initiatieven worden gesteund met een projectsubsidie.Ook werkt Kusterfgoed samen met diverse partners zelf projecten uit. Ter gelegenheid van komende Erfgoeddag in het teken van rituelen presenteert de cel typische kustrituelen, van liedjes over kledij naar gebruiken.(ML)