Het TECHNART 2019-congres biedt een wetenschappelijk forum voor de toepassing van analytische technieken op cultureel erfgoed. Meer dan 400 deelnemers uit 34 landen en 6 continenten kwamen de voorbije dagen bijeen om de nieuwste onderzoekstechnieken aan elkaar voor te stellen en hun bevindingen te delen.

Het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst van de Bourgondische Nederlanden van Musea Brugge kon een paneelschilderij uit particulier bezit chemisch laten onderzoeken. Het werd omwille van enkele afwijkingen van de norm en op basis van eigen infraroodreflectografie eerder al als een mogelijke falsificatie van een Vlaamse Primitief verdacht. Met behulp van een mobiel meettoestel van de firma Bruker dat door middel van Macro-x-ray fluorescentie de chemische elementen van de verf kan analyseren en afbeelden, werd de verdenking nu bevestigd.

Prof. Koen Janssens en Prof. Geert Van der Snickt van de Universiteit van Antwerpen lichtten de chemische analyse toe aan Musea Brugge. Voor de huidskleur gebruikte de schilder een witte verf uit zink en barium in plaats van kleine hoeveelheden loodwit zoals dat de Oude Meesters deden. De grote hoeveelheid zink in combinatie met het barium toont aan dat het schilderij ten vroegste omstreeks 1900 kan zijn ontstaan.

Vlaams onderzoekscentrum

"Voor de wereldberoemde cultuurstad die Brugge is, vind ik het van levensbelang dat we een vooruitstrevend centrum van kunst, maar ook van kunsttechnologie zijn", zegt Schepen van Cultuur Nico Blontrock. "Met ons Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst van de Bourgondische Nederlanden van Musea Brugge hebben we een gerenommeerd instituut in huis."

"Dat het TECHNART-congres in Brugge plaatsvond, onderschrijft dit alleen maar. De ontdekking van de falsificatie van een Vlaamse Primitief maakt bovendien duidelijk dat we hier moeten blijven op inzetten. Ik ondersteun dit als schepen alvast ten volle, en zal erover waken dat de nieuwe museumsite zowel voor bezoekers als voor kunstwetenschappers een grote meerwaarde wordt."

Het TECHNART 2019-congres biedt een wetenschappelijk forum voor de toepassing van analytische technieken op cultureel erfgoed. Meer dan 400 deelnemers uit 34 landen en 6 continenten kwamen de voorbije dagen bijeen om de nieuwste onderzoekstechnieken aan elkaar voor te stellen en hun bevindingen te delen.Het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst van de Bourgondische Nederlanden van Musea Brugge kon een paneelschilderij uit particulier bezit chemisch laten onderzoeken. Het werd omwille van enkele afwijkingen van de norm en op basis van eigen infraroodreflectografie eerder al als een mogelijke falsificatie van een Vlaamse Primitief verdacht. Met behulp van een mobiel meettoestel van de firma Bruker dat door middel van Macro-x-ray fluorescentie de chemische elementen van de verf kan analyseren en afbeelden, werd de verdenking nu bevestigd.Prof. Koen Janssens en Prof. Geert Van der Snickt van de Universiteit van Antwerpen lichtten de chemische analyse toe aan Musea Brugge. Voor de huidskleur gebruikte de schilder een witte verf uit zink en barium in plaats van kleine hoeveelheden loodwit zoals dat de Oude Meesters deden. De grote hoeveelheid zink in combinatie met het barium toont aan dat het schilderij ten vroegste omstreeks 1900 kan zijn ontstaan."Voor de wereldberoemde cultuurstad die Brugge is, vind ik het van levensbelang dat we een vooruitstrevend centrum van kunst, maar ook van kunsttechnologie zijn", zegt Schepen van Cultuur Nico Blontrock. "Met ons Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst van de Bourgondische Nederlanden van Musea Brugge hebben we een gerenommeerd instituut in huis.""Dat het TECHNART-congres in Brugge plaatsvond, onderschrijft dit alleen maar. De ontdekking van de falsificatie van een Vlaamse Primitief maakt bovendien duidelijk dat we hier moeten blijven op inzetten. Ik ondersteun dit als schepen alvast ten volle, en zal erover waken dat de nieuwe museumsite zowel voor bezoekers als voor kunstwetenschappers een grote meerwaarde wordt."