De Koninklijke Muziekmaatschappij Hoger Op wil dankzij nieuwe impulsen zijn ledenaantal weer aanzwengelen. Matthias Averbeke, Rik Syoen en Kurt Lapere hebben de bestaande bestuursploeg vervoegd en moeten in de toekomst vooral voor nieuwe ideeën gaan zorgen. In één adem wil de vereniging ook werk maken van een verjonging van zijn actief ledenbestand. Door de geringe interesse van jongeren in dit soort van vrijetijdsbesteding en het ruime aanbod van andere naschoolse activiteiten, is dat geen eenvoudige klus.
...