De meest bijzondere locatie van de avond was evenwel de met veel groen overwoekerde binnentuin van het Rode Kruis Opvangcentrum Brugge of open asielcentrum, gelegen aan de Vlamingstraat 55. Naast ee...