Het gaat om een project van de Brugse Doenja Van Belleghem: een pioniersproject dat een voortrekkersrol opneemt in het debat over de omgang met religieus erfgoed.
...