Volgens het transformatieplan van de VRT-directie moet er de komende jaren bij de VRT fors bespaard worden. Dat heeft gevolgen voor de programma's. Zo zouden onder meer de radiohuizen in Kortrijk, Hasselt en Antwerpen worden gesloten en moeten radio 1 en Klara nauwer samenwerken.
...

Volgens het transformatieplan van de VRT-directie moet er de komende jaren bij de VRT fors bespaard worden. Dat heeft gevolgen voor de programma's. Zo zouden onder meer de radiohuizen in Kortrijk, Hasselt en Antwerpen worden gesloten en moeten radio 1 en Klara nauwer samenwerken.De openbare omroep VRT kreeg van de Vlaamse regering de opdracht een transformatieplan op te stellen. Daarin moest de omroep vastleggen hoe ze in de toekomst wil werken binnen een afgeslankt budgettair kader. Dat plan is nu klaar en wordt donderdag besproken op de raad van bestuur van de VRT.Het plan moet ervoor zorgen dat de VRT de eigen werkingskosten tegen 2020 met jaarlijks 25 miljoen kan terugdringen. Denkpistes zijn het niet-indexeren van de exploitatiebudgetten in de periode 2017-2018 en het aanbod 'aanscherpen'. aan te scherpen", zoals dat heet. De VRT wil onder meer ook het aanbod bijsturen, niet-kerntaken zoals security, gebouwen en catering uitbesteden en met een kam door de kerntaken gaan.Radio 2De geplande besparing zal vooral te merken zijn bij Radio 2. Daar wordt de regionale werking hervormd en worden de drie radiohuizen in Kortrijk, Hasselt en Antwerpen gesloten. Radio 1 en Klara moeten dan weer nauwer samenwerken op vlak van cultuur met op termijn een samensmelting van de cultuurredacties. Studio Brussel en MNM blijven grotendeels uit de besparingsoefening. Bij Radio 2 West-Vlaanderen konden we geen reactie losweken. Programmaverantwoordelijke Orfee Geldhof laat vriendelijk weten dat alle communicatie via de persverantwoordelijke op de Reyerslaan in Brussel moet verlopen, maar ook daar was niemand bereikbaar. Op Twitter werd wel gemeld dat er om 16.30 uur geen nieuwsupdate zou worden uitgezonden.Door de maatregelen zouden bijna 290 voltijdse jobs verdwijnen.(PVH).