"Melkrock is een muziekfestival met een regionale uitstraling, maar is - behalve de 1.000 euro jeugdsubsidie van de stad - ook al zijn provinciale toelage kwijtgespeeld", aldus ...