Om voor de hand liggende redenen werd er in Kortrijk gekozen om bijna de hele 'Kunstdag voor Kinderen' digitaal te laten verlopen. Theater Antigone maakte daar een leuke, en veilige uitzondering op.
...

Om voor de hand liggende redenen werd er in Kortrijk gekozen om bijna de hele 'Kunstdag voor Kinderen' digitaal te laten verlopen. Theater Antigone maakte daar een leuke, en veilige uitzondering op. Via de website van het theater konden kinderen van 3 tot en met 15 november heel wat leuke opdrachten vinden. Zo werden er online workshops georganiseerd, opdrachten gegeven en waren er filmpjes en verhalen te vinden. "Alles werd vanuit Brussel gecoördineerd op digitaal vlak, maar wij vonden dat de kinderen de laatste tijd veel te vaak aan hun scherm gekluisterd zaten. Daarom zorgden we voor twee activiteiten ter plaatse" verduidelijkt Hannah Tilquin, verantwoordelijke educatie en publiekswerking bij Antigone.Zaterdagochtend kreeg een groep kinderen de kans om een dans te doen onder leiding van choreograaf Amin. Die dans hebben ze de afgelopen week voorbereid. "Daarna volgde een heus zangmoment. De kinderen zongen de muziek bij een animatiefilm die geprojecteerd werd. Ook hier konden de kinderen de voorbije weken voor oefenen" vult Hannah aan.Omwille van het slechte weer moesten de kinderen helaas verhuizen naar een overdekte ruimte die ze vonden in De Sprong "Normaal wilden we op het Sint Amandsplein onze activiteit laten doorgaan maar de regen gooide roet in het eten."Als kers op de taart konden de kinderen ook decorstukken gebruiken om een stad na te maken. De scenograaf van Theater Antigone verwerkte later die stukken in een heus caviaparcours. "Het parcours werd ter plaatse gebouwd en verschillende cavia's werden losgelaten in de fantasiestad van de kinderen. zij konden de cavia's van thuis uit live zien lopen" verduidelijkt Hannah nog.