Tom studeert volgend jaar in januari af als leerkracht Engels-geschiedenis. Hij moet enkel nog een semester stage lopen. "Bij mijn geboorte zijn we met ons gezin in Marke komen wonen. Ik vond het interessant om de geschiedenis van mijn dorp op te zoeken", begint Tom.
...

Tom studeert volgend jaar in januari af als leerkracht Engels-geschiedenis. Hij moet enkel nog een semester stage lopen. "Bij mijn geboorte zijn we met ons gezin in Marke komen wonen. Ik vond het interessant om de geschiedenis van mijn dorp op te zoeken", begint Tom. Samen met zijn broer Sam (18) wandelt hij ook al graag eens door Marke en vraagt zich dan af wat er vroeger op bepaalde plaatsen gestaan heeft. "We doen graag eens melancholisch en leggen dan Het Dorp van Wim Sonneveld op. De ingrijpende veranderingen die er in Marke gebeurd zijn, vind ik boeiend. Het is belangrijk om iets te weten over je eigen streek, hoe alles gegroeid is. Daarom besloot ik een klein onderzoek te voeren naar Marke op het einde van het ancien régime.""Onder leiding van generaal Joseph de Ferraris werden documenten van onschatbare waarde gemaakt, namelijk de Ferrariskaarten. Dat zijn 275 topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden die tussen 1771 en 1778 werden opgemaakt. Daar viel ook onze streek onder en ook Marke stond al op de kaart. De kaarten werden vooral uit militair perspectief gemaakt: als de generaal een goede kennis had van het land was het makkelijker om een leger te verslaan." Die kaarten zorgen ervoor dat we een primaire bron hebben over het uitzicht van Marke aan het einde van het ancien régime. Tom ging voor zijn onderzoek op zoek naar wegen, gebouwen en topografische benamingen die een verband hebben met het heden.Marke zou al heel lang bestaan. "Er zijn sporen van Marke uit het Romeinse tijdperk, maar een vermelding als 'apud villam Marcam' vinden we pas voor het eerst in 1066", vertelt Tom. "Wellicht werd de naam van markô afgeleid, wat drassig en moerassig betekent. En dat kan goed zijn aangezien Marke aan de Leie ligt."Op de Ferrariskaarten herkende Tom al Marke: er staat al een kerk en er komen vijf straten op de Plaats samen. Ook de molen staat op dezelfde plaats als de huidige molen. Tom nam er ook de inventaris van onroerend erfgoed bij om informatie over gebouwen te krijgen. Zo vond hij Potteberg (De Pottelberg) en Goed te Rodeberg (op Rodenburg waar eerst een klooster en later een boerderij stond, en waar nu de kapel is). Tom ging ook op onderzoek om verbanden te vinden. "Zo wist ik niet dat de abdijmolen en het klooster op Rodenburg een verband hadden met elkaar."Tom wil nog verder graven in de geschiedenis van Marke. "Ik heb ook nog een oude kaart van Kortrijk liggen en wil hier graag eens kijken wat ervan overblijft en wat niet. Ook de sporen van de omwallingen wil ik bekijken."De historische wandeling door Marke vind je terug op 'Marke aan 't Woord' op Facebook. (EDB)