CeePil noemt zichzelf 'painter of paintings' en beperkt zich niet tot streetart, hoewel hij zich op dat vlak vooral in Gent uitleeft. "Ik heb altijd geschilderd, maar ben ook muzikant. Uiteindelijk drong een keuze zich op en heb ik gekozen voor het schilderen en het atelier van de straat", zegt Cedric.
...