Inhoudelijk gaat 'Stoffige Archieven' over archiefdocumenten en dossiers die stukjes textiel bevatten. Op deze manier zet het Stadsarchief Brugge de ambachten en beroepen van de textielsector actief in de kijker. "Zowel in het Oud als het Modern Archief selecteerden we enkele mooie voorbeelden die opgedeeld zijn in vijf thema's", vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). "Die thema's zijn ambachtsarchieven, uniformen van politie en brandweer, kledij voor arme ouderlingen en kinderen, historische kostuums voor stoeten en staaltjes stof uit de negentiende eeuw van onze Koninklijke Stadsschouwburg."
...

Inhoudelijk gaat 'Stoffige Archieven' over archiefdocumenten en dossiers die stukjes textiel bevatten. Op deze manier zet het Stadsarchief Brugge de ambachten en beroepen van de textielsector actief in de kijker. "Zowel in het Oud als het Modern Archief selecteerden we enkele mooie voorbeelden die opgedeeld zijn in vijf thema's", vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). "Die thema's zijn ambachtsarchieven, uniformen van politie en brandweer, kledij voor arme ouderlingen en kinderen, historische kostuums voor stoeten en staaltjes stof uit de negentiende eeuw van onze Koninklijke Stadsschouwburg."Tijdens het ancien régime waren binnen de textielsector heel wat ambachten en neringen actief, zoals de kleermakers, de wevers, de ververs, de lijnwaadhandelaars en de merseniers of kooplui. "Op de expo is een curriculum vitae te zien van iemand die postuleert voor de functie van stadsverver", schetst Jan D'hondt, hoofdarchivaris van het Stadsarchief.De eens zo machtige ambachten boetten in de zeventiende en de achttiende eeuw heel wat aan invloed in. Toch hielden ze zich nog krampachtig vast aan hun oude beroepsmonopolies. "Dit leidde tot langdurige en financieel zware processen met aanverwante beroepsgroepen. In deze procesdossiers tussen ambachten van de textielnijverheid treffen we soms mooie, authentieke stukjes textiel aan die als bewijsstukken waren toegevoegd", aldus D'hondt.Het Modern Archief van de stad Brugge bewaart ook tientallen dossiers over aanbestedingen voor de levering van lakens voor brandweer- en politie-uniformen. Deze aanbestedingen werden onder meer via affiches wereldkundig gemaakt. "Kandidaat-intekenaars konden het lastenboek en de modelstalen bekijken in het stadhuis", vertelt erfgoedarchivaris Dieter Viaene. "Het indienen van een offerte was onderworpen aan strikte voorwaarden. De staaltjes stof die bij deze offertes hoorden, zijn bewaard gebleven. Uiteindelijk koos het stadsbestuur een kandidaat die mocht leveren."Nog op 'Stoffige Archieven' kun je kennismaken met de Brugse Koninklijke Maatschappij 'Voor d'Oude Mannetjes'. "Decennialang voorzagen ze jaarlijks tientallen oude en behoeftige Brugse mannen en vrouwen van nieuwe kledij", weet D'hondt. "In de negentiende eeuw waren er elk jaar ook tientallen, in armoede opgroeiende kinderen uit de stadslagere scholen die van hen één of meerdere kledingstukken als prijs voor hun goede resultaten kregen. Het ging om hemden, broeken, bloezen, petten, noem maar op."In augustus 1887 zette de stad Brugge ook twee historische stoeten op het getouw naar aanleiding van de onthulling van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck. Textiel van de kostuums en de vlaggen werd bewaard. Ook van de Gouden Boomstoet, die onder meer het huwelijk van Karel De Stoute met Margaretha van York evoceert en voor het eerst werd georganiseerd in 1907, is textiel terug te vinden.De tentoonstelling 'Stoffige Archieven' kun je nog tot maandag 10 juni gaan bezichtigen in de inkom van het Stadsarchief, Burg 11a in Brugge. Dagelijks gratis van 9.30 uur tot 17 uur.(SVV)