Inhoudelijk gaat 'Stoffige Archieven' over archiefdocumenten en dossiers die stukjes textiel bevatten. Op deze manier zet het Stadsarchief Brugge de ambachten en beroepen van de textielsector actief in de kijker. "Zowel in het Oud als het Modern Archief selecteerden we enkele mooie voorbeelden die opgedeeld zijn in vijf thema's", vertelt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). "Die thema's zijn ambachtsarchieven, uniformen van politie en brandweer, kledij voor arme ouderlingen en kinderen, historische kostuums voor stoeten en staaltjes stof uit de negentiende eeuw van onze Koninklijke Stadsschouwburg."
...