De dienst cultuur organiseerde in april samen met Poppunt een popraad. Lokale muzikanten en organisatoren konden er hun noden en verzuchtingen bekendmaken. Daaruit kwamen een paar onderwerpen naar voor: de nood aan extra repetitieruimtes en meer ondersteuning door de stad.
...