Ieper wil daarmee literair en creatief talent ondersteunen. "In Ieper hebben we heel wat literair talent dat in het verleden te vaak onvoldoende (financiële) ondersteuning kreeg", duidt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. "Met de oprichting van het publicatiefonds willen we een breed en rijk aanbod van literair werk ondersteunen zodat Iepers talent zich volop kan ontplooien. De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning, ...

Ieper wil daarmee literair en creatief talent ondersteunen. "In Ieper hebben we heel wat literair talent dat in het verleden te vaak onvoldoende (financiële) ondersteuning kreeg", duidt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel. "Met de oprichting van het publicatiefonds willen we een breed en rijk aanbod van literair werk ondersteunen zodat Iepers talent zich volop kan ontplooien. De ondersteuning kan bestaan uit financiële ondersteuning, een vorm van begeleiding of samenwerking." Het Publicatiefonds Ieper wordt beheerd door de Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Stadsarchief Ieper en dé Academie Ieper, met de steun van Stad Ieper. "Het initiatief komt in de plaats van de Prijs voor Historische Publicatie (2008-2018) en de Prijs voor Cultuurhistorische Monografie (1988-2008)", verduidelijkt Gilbert Ossieur, voorzitter van de Ieperse Cultuurraad. "Het Publicatiefonds laat toe om erkenning en steun te geven aan alle kwalitatieve uitgaven met een duidelijke band met Ieper, eerder dan louter historische werken te bekronen. Zo verschuift de focus naar het bereiken van een groter publiek met een rijk gamma creaties." Intussen hebben al twee auteurs een aanvraag ingediend en zijn er vier die dit overwegen.Het Publicatiefonds Ieper wil zoveel mogelijk kwalitatieve publicaties die een link hebben met Ieper ondersteunen. Elke niet-periodieke (éénmalige), op zichzelf staande publicatie komt in aanmerking. Auteurs van zowel fictie als non-fictie, van romans of dichtbundels, van historisch onderzoek, een zelfgeschreven toneelstuk of zelfs een gepubliceerd fotoboek, kunnen bij het Publicatiefonds aankloppen. Raadpleeg de website voor een uitgebreid overzicht van de voorwaarden en kijk of jouw publicatie kan rekenen op steun van het Publicatiefonds Ieper. Een aanvraag kan uiterlijk vier maanden voor de publicatiedatum ingediend worden. (EG)