Jon van Immerseel (73) is stichter en dirigent van Anima Eterna Brugge, het internationaal gerenommeerde symfonisch orkest dat zich specialiseert in een klassiek, romantisch en vroegmodern repertoire...

Jon van Immerseel (73) is stichter en dirigent van Anima Eterna Brugge, het internationaal gerenommeerde symfonisch orkest dat zich specialiseert in een klassiek, romantisch en vroegmodern repertoire. De bezieler van het huisorkest van het Concertgebouw Brugge beschikt over een rijke collectie waardevolle historische klavierinstrumenten. Tot op vandaag staan die in zijn privéatelier, maar van Immerseel is bereid om zijn verzameling te ontsluiten.Op die manier zou hij ze niet enkel gebruiken voor cursussen en muzikale opvoeringen, maar ook tentoonstellen aan een (inter)nationaal publiek. Daarom suggereert Boudewijn Van Vlaenderen, secretaris van de Brugse Sociaal-Culturele Raad, om na te gaan of de Sint-Walburgakerk hiervoor in aanmerking kan komen. De Sint-Walburgakerk ligt op het Sint-Maartensplein.De Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) is dit voorstel alvast genegen. "Ik zal onderzoeken of we deze kerk kunnen omvormen tot een levend museum", belooft Blontrock.(svv)