In 2015 verscheen Henriëtta, een magisch-realistisch verhaal dat zich afspeelt in 2542. "In het boek schep ik het beeld van de toekomst zoals ik denk dat die ooit zou kunnen zijn", vertelt Johanna Dursin (40). Er zijn nog slechts twee klassen: de armen en de rijken. De armen overleven in een feodaal systeem, hebben geen recht op onderwijs en geen familienaam. Eigenlijk leven ze in echt middeleeuwse toestanden. De rijken daarentegen sluiten de armen letterlijk van hun wereld af met muren."
...