Sabine Defour (48) woont in de Duikerstraat 27. Ze is getrouwd met Chris De Witte, mama van Elise en Chloë. Ze werkt als calltaker bij de politie in Ieper. In haar vrije tijd zetelt ze in het bestuur van vtbKultuur. Sabine was maar liefst 24 jaar actief binnen de plaatselijke cultuurraad, waaronder de jongste 12 jaar als voorzitter. Ze werkte al mee toen Mia Corselis-Vanhaecke nog voorzitster was. Momenteel staat ze niet meer aan het roer als voorzitter. De kans is groot dat er zelfs geen opvolger wordt gezocht.
...

Sabine Defour (48) woont in de Duikerstraat 27. Ze is getrouwd met Chris De Witte, mama van Elise en Chloë. Ze werkt als calltaker bij de politie in Ieper. In haar vrije tijd zetelt ze in het bestuur van vtbKultuur. Sabine was maar liefst 24 jaar actief binnen de plaatselijke cultuurraad, waaronder de jongste 12 jaar als voorzitter. Ze werkte al mee toen Mia Corselis-Vanhaecke nog voorzitster was. Momenteel staat ze niet meer aan het roer als voorzitter. De kans is groot dat er zelfs geen opvolger wordt gezocht. "Ik was zes jaar voorzitter. Op vraag van cultuurconsulent Christophe Pareit en de toenmalige schepen Enigo Vandendriessche deed ik er dan nog zes jaar bij", vertelt Sabine. "Ze vonden zes jaar voorzitter van de cultuurraad wat kort, maar ik vond dan in totaal twaalf jaar voorzitter een beetje te lang. Het is goed dat er vernieuwing is, zoals bij de jeugdraad. Na meerdere jaren zie je nog enkel hetzelfde. Je zit in je eigen cirkel. Het is altijd goed dat er nieuwe mensen bijkomen met nieuwe ideeën."Sabine bleef zich inzetten voor de jaarlijkse 11 juliviering. "En vooral dat dit feest op 11 juli bleef plaatsvinden, terwijl dat het voorbije jaar niet meer zo was. Je houdt ook geen 21 juliviering op 22 juli. 11 juli is én blijft een feest op 11 juli. Dat vieren ze ook zo in Kortrijk en in andere buurtgemeenten. Ik ben ook trots op de uitwerking van onze Sint-Maartensstoet, nu Lampionnentocht. Ik bewaar eveneens een mooie herinnering aan de Gouden Hertjes. In het begin was dat in galakledij. We bouwden iets moois uit, maar dan kwam ook sport erbij. Sport is tof, maar sport en cultuur zijn nog altijd twee aparte zaken."In de periode van voorzitter Mia Corselis-Vanhaecke werd de pers vaak verwittigd van activiteiten. In de periode met voorzitster Sabine Defour aan het roer bleef het stil. "In de tijd van Mia deden we nog bijna alles zelf. Er was geen cultuurdienst noch een cultuurfunctionaris. Misschien zag de gemeente of culturele dienst dit nu anders?", vervolgt Sabine. "Mijn taak als voorzitster van de cultuurraad was vooral advies geven. De mensen die deel uitmaken van de cultuurraad zijn allemaal mensen die binnen een vereniging al heel wat realiseren. Het was dus helemaal niet onze taak als cultuurraad om zelf nog uit te pakken met activiteiten. Elke vereniging organiseert in één jaar zoveel activiteiten. De vrijwilligers binnen onze cultuurraad hebben al genoeg te doen binnen hun eigen vereniging. De mensen verwarren wel eens wat de werking van een cultuurraad is. Wij zijn er dus om advies te geven, niet om ook aparte activiteiten uit te werken."Volgens Sabine draaide het dagelijks bestuur goed en kwamen ze om een bepaald aantal weken bijeen. "De cultuurraad zelf bestaat uit 30 personen. Je kan niet met zoveel mensen alles bespreken. Binnen het dagelijks bestuur werd er vooraf veel besproken. We kregen deze agendapunten door van het diensthoofd vrije tijd en ook van de cultuurconsulent. Eerst sprak het dagelijks bestuur daarover, waarna het ook werd voorgelegd in de algemene vergadering. Dat gebeurde wel beperkter, anders duurde die vergadering tot 's morgens vroeg", glimlacht Sabine, die niet weet of er een opvolger wordt aangesteld. "Ik denk het niet. Ik weet niets wat de plannen af, maar volgens mij zal er één beheerraad gemaakt worden rond het Huis van de Vrije Tijd. Ik vind dat minder goed, want in de beheerraad van de bibliotheek is het ook toegestaan dat de politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Er wordt automatisch dan ook aan politiek gedaan. Bij ons had je dat niet. Let op: ik doe graag aan politiek, maar niet in een vereniging en nog minder in een cultuurraad. Je moet dat achterwege laten. Daarin ben ik wel altijd geslaagd."Zal Sabine het voorzitterschap missen? "Het is genoeg geweest. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze 24 jaar actief waren binnen de cultuurraad van hun gemeente, inclusief 12 jaar als voorzitter? Het is nu tijd voor andere dingen, tijd voor nieuwe mensen met nieuwe visies. Ik hoop enkel dat het gemeentebestuur de mensen nog creatief laat zijn. Weet je, nu is het vooral de gemeente die in de voorbije jaren alles wilde bepalen. Dat gebeurde ook met de Gouden Hertjes. Inspraak? Dat kan wel beter hoor."