De wedstrijd Toneelgemeente 2015 is een organisatie van amateurtheater OPENDOEK en heeft de bedoeling om lokaal amateurtheater in de kijker te zetten. In de actie 'Toneeltgemee' brengt de organisatie steden en geme...