Met dit beeld wordt het dierenwelzijn in de verf gezet. Het werd gemaakt naar aanleiding van de internationale campagne 'End the Cage Age'. Het burgerinitiatief is een oproep aan de Europese Commissie om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij voor onder andere moedervarkens, legkippen, konijnen, kalveren, eenden en kwartels.
...