Voor de geschiedenis van de radiozender moeten we even terug in de tijd, naar augustus 1974. Toen trad het Verdrag van Straatsburg in werking, dat elke medewerking aan radio- of tv-uitzendingen vanaf vaartuigen in internationale wateren verbood. Alle radiozenders op zee stopten met hun uitzendingen. "Maar Mi Amigo zorgde voor een grote verrassing", vertelt Noël Cordier, één van de stuwende krachten achter de zender vandaag.
...