"Dat Radio 2 met een marktaandeel van 29,8 procent marktleider is in Vlaanderen en de hoogste waarderingscijfer heeft van alle VRT-radiozenders, is geen toeval. Dit komt net door de sterke betrokkenheid van deze zender op het leven in de provincie", vindt hij.
...

"Dat Radio 2 met een marktaandeel van 29,8 procent marktleider is in Vlaanderen en de hoogste waarderingscijfer heeft van alle VRT-radiozenders, is geen toeval. Dit komt net door de sterke betrokkenheid van deze zender op het leven in de provincie", vindt hij.De regionale berichtgeving afbouwen zal volgens Dirk De fauw dan ook automatisch leiden tot een afkalving van het luisterpubliek. En dat enkel de vestigingen in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg onder vuur liggen en niet die van Leuven en Gent, levert ook onbegrip op."Kloof tussen burgers en bestuur"Dirk De fauw wijst ook op het belang van regionale berichtgeving voor de kwaliteit van onze democratie. "Net als de regionale TV en de regionale kranten, besteedt Radio 2 in zijn berichtgeving veel aandacht aan de initiatieven van lokale en provinciale besturen. En dat is belangrijk, niet alleen omdat de burger sterk geïnteresseerd is in wat er zijn gemeente gebeurt, maar ook omdat ze zo mee de kwaliteit van hun bestuur kunnen opvolgen en controleren. Wanneer deze regionale berichtgeving verdwijnt, vergroten we opnieuw de kloof tussen burgers en bestuur."Volgens Dirk De fauw moet dus alles op alles gezet worden om de VRT van gedachten te doen veranderen. "Het onderhoud van de huidige vestiging blijkt één van de grootste kostenposten te zijn. Waarom zouden we de VRT met het Provinciebestuur niet tegemoet komen door het Provinciaal Hof ter beschikking te stellen voor de uitzendingen van Radio 2? Dit is een unieke locatie die de verbondenheid met het West-Vlaamse luisterpubliek nog versterkt". Dit zou overigens ook volledig passen in het plan van het Provinciebestuur om het Provinciaal Informatiecentrum over te brengen van het Tolhuis naar het Provinciaal Hof.Concertgebouw?Pol Vanden Driessche stelde in een reactie voor Radio 2 voor om de ruimte in het Concertgebouw in Brugge in te nemen, aangezien daar alle faciliteiten aanwezig zijn, ook technisch om radio te kunnen maken.(FJA)