In het provinciaal domein Raversyde loopt sinds zaterdag de tentoonstelling 'Private Tag'. De expo brengt in het kader van het WO I-herdenkingsprogramma GoneWest werken van een vijftiental kunstenaars op de site Atlantic Wall. Nog voor de start van de tentoonstelling werd een deel van 'De Eeuwige Jachtvelden' van Patrick van Caeckenberg in beslag genomen door de wapeninspectie.
...