Manon koos voor de installatie Uncertain Journey van de Japanse Chiharu Shiota.
...

Manon koos voor de installatie Uncertain Journey van de Japanse Chiharu Shiota.Een immens werk van geweven rode wollen draden vult een volledige museumruimte en neemt in haar vele duizenden aftakkingen ook twee boten en meteen ook de bezoeker(s) op. In een wat verborgen hoek bengelen ook drie sleutels. Een gelijkaardige compositie, qua volume met voorsprong het grootste in de tentoonstelling, was eerder al te zien in de biënnale van Venetië in 2015. Volgens de kunstenares symboliseert het web de vertakkingen van ons brein maar evengoed het complexe netwerk van menselijke relaties.Manon Dekien (25) werkt als deskundige communicatie en publiekswerking bij Kusterfgoed en behaalde een Master in geschiedenis aan de UGent en nadien een interuniversitaire Master Gender en Diversiteit. "De installatie oogt tegelijk fascinerend en mysterieus en trok mij daarom direct aan. De drie sleutels associeerde ik met de sleutels op het Oostendse wapenschild. De gammele boten dan weer met de vluchtelingen die de Middellandse Zee oversteken op zoek naar een beter leven.""De vele draadverbindingen hebben voor mij met de menselijke vrijheid te maken: in hoeverre maken wij als mens nog vrije keuzes, wordt ons handelen en denken niet bepaald door ons karakter, opvoeding, levensomstandigheden? Die vrije keuze blijft ook voor mij een moreel vraagstuk, waarop ik het antwoord niet ken. En veel van de werken bij Het Vlot hebben volgens mij wel een link met die problematiek. Maar ik vind het ook vooral een esthetisch mooi werk dat een blijvende indruk nalaat. Dus stof (en draad) tot nadenken." (ML)