Iedereen is ermee opgegroeid en de bib is een plaats waar heel wat inwoners zich thuis voelen. "Nochtans is dat niet langer zo evident", opent Isabel Van Acker, huidig bibliothecaris van 't Kraaiennest. "Sinds 2016 zijn de Vlaamse steden en gemeenten niet langer verplicht een eigen bib te hebben en die ook in stand te houden. Het spreekt voor zich dat daardoor de vrees is ontstaan dat sommige gemeenten hun bib zullen sluiten of afbouwen of de budgetten verminderen,...