Het is ondertussen al zeven jaar geleden dat De Grote Post het levenslicht zag. Vandaag is het cultuurcentrum een vaste waarde, in de stad maar ook ver daarbuiten. En dat moest de equipe van het postgebouw lang doen met beperkte middelen. Bij de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025 maakte het stadsbestuur bekend dat de voorziene middelen voor het cultuurcentrum stijgen van 1,9 miljoen euro eind vorig jaar naar 2,8 miljoen euro in 2020. Een budgetverhoging die meer dan welkom is.
...

Het is ondertussen al zeven jaar geleden dat De Grote Post het levenslicht zag. Vandaag is het cultuurcentrum een vaste waarde, in de stad maar ook ver daarbuiten. En dat moest de equipe van het postgebouw lang doen met beperkte middelen. Bij de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025 maakte het stadsbestuur bekend dat de voorziene middelen voor het cultuurcentrum stijgen van 1,9 miljoen euro eind vorig jaar naar 2,8 miljoen euro in 2020. Een budgetverhoging die meer dan welkom is. "Ja, dit is echt heel mooi nieuws", zegt directeur Stefan Tanghe van De Grote Post. "Het is een erkenning voor de ploeg die hier al zeven jaar lang het beste van zichzelf geeft. Dit is erg motiverend. We leven natuurlijk in speciale tijden, waar de kunst- en cultuursector meer en meer onder druk staan. Dat een stad als Oostende zo resoluut opteert om te investeren in de sector, is fantastisch."De besparingen in de cultuursector op Vlaams niveau treffen De Grote Post niet rechtstreeks. "Wij ontvangen geen structurele subsidies in het kader van het Kunstendecreet, maar het zal wel zijn weerslag hebben op onze programmatie van de komende jaren. De jonge kunstenaars die afhankelijk zijn van projectsubsidies vallen nu misschien uit de boot. Daar moeten we dus rekening mee houden." Volgens schepen voor Cultuur Bart Plasschaert (CD&V) verliest de Oostendse cultuursector ongeveer 100.000 euro. Dat zijn centen die naar spelers zoals Mu.ZEE, Theater aan Zee, Kaap/Vrijstaat O... gingen.De extra centen die het cultuurcentrum vanaf volgend jaar krijgt, zullen voor een groot deel ingezet worden om alle Oostendse cultuurspelers samen te brengen. "Het is een uitdaging om als organisatie op de juiste manier - en zeker niet paternalistisch - mensen samen te brengen", gaat Stefan Tanghe verder. "We zijn nu zeven jaar bezig en er is zeker al een intense samenwerking met iedereen die in Oostende bezig is met cultuur. We werken samen met de verenigingen die lid zijn van de cultuurraad, maar ook met de professionele partners. Maar de oefening die we nu willen maken, is hoe we nog méér kunnen samenwerken en zo elkaar versterken. De samenwerking moet dus nog nadrukkelijker."Volgens schepen Bart Plasschaert is er wel al samenwerking, maar zitten de Oostendse cultuurpartners soms nog iets te veel op hun eigen eiland. "Een mooi voorbeeld van samenwerking is het huiskamerfestival Chambres d'O. Maar voor de rest kan er zeker nog meer cross-over zijn. Denk bijvoorbeeld aan iets organiseren in Mu.ZEE rond theater. Zo lok je het culturele publiek, dat erg trouw is, ook eens naar ergens anders."De laatste jaren moest De Grote Post het doen met minder centen dan dat er eigenlijk nodig waren voor een cultuurcentrum van die grootte. "Dat we toch zo zijn kunnen groeien, hebben we te danken aan de onvoorstelbare goodwill van de mensen die hier werken en de grote ploeg vrijwilligers", stelt Stefan Tanghe. "De eerste zes maanden van 2013 deden we het met vijf personeelsleden en honderd vrijwilligers. Ondertussen werken hier 27 mensen en is die groep vrijwilligers er nog altijd. De ambitie om te groeien, was dus zodanig groot, dat we het gewoon gedáán hebben."Volgens communicatieverantwoordelijke Kirby Hallemeesch betekent de subsidieverhoging ook wat meer stabiliteit. "We kunnen onze werking structureel verankeren. Voordien bekeken we het engagement jaar na jaar, nu kunnen we op lange termijn denken. Er is meer ademruimte." Bart Plasschaert vult aan: "Iedereen weet nu hoeveel centen er zijn en zo is de zenuwachtigheid toch heel wat minder."Er staan het cultuurcentrum nog heel wat uitdagingen te wachten. "De Grote Post is een gigantisch gebouw, maar we hebben elf kleine zalen", zegt Stefan Tanghe. "Die kleinschaligheid zorgt dat er hier dagelijks enorm veel te doen is. Hoe bewaren we dat evenwicht tussen al die spelers? Dat wordt een uitdaging." Een soms gehoorde kritiek van Oostendse verenigingen dat het cultuurcentrum te duur zou zijn, weerlegt hij: "Een drietal jaar geleden hebben we nog maar een zaal volledig ingericht met het oog op verenigingen. Die zaal kunnen ze huren aan 300 euro voor een week. Daar krijg je dan ook professionele en technische ondersteuning bij en natuurlijk is dat dan duurder dan pakweg een parochiezaal. Maar we komen hen dus zeker tegemoet."Volgens de directeur loont het ook economisch dat de stad inzet op cultuur. "Oostende zit in de lift. Als notarissen je vertellen dat ze meer woningen en appartementen verkopen door wat er gaande is in De Grote Post, dan doet dat natuurlijk deugd om te horen." Bart Plasschaert pikt in: "We zien meer en meer cultureel toerisme. Vroeger hadden we dat niet, omdat er hier toen niet echt iets te doen was. Vandaag hebben we een stevig aanbod. En zo zien we dat dertigers Gent stilletjes aan weer inruilen voor Oostende..."