Sinds eind 2013 was Poperinge op zoek naar een herbestemming van de kerk. De gemeenteraad keurde toen de in samenspraak met het Centraal Kerkbestuur opgemaakte nota 'toekomstvisie voor de Poperingse parochiekerken' goed. Daarop werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de voo...