Sinds eind 2013 was Poperinge op zoek naar een herbestemming van de kerk. De gemeenteraad keurde toen de in samenspraak met het Centraal Kerkbestuur opgemaakte nota 'toekomstvisie voor de Poperingse parochiekerken' goed. Daarop werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de voo...

Sinds eind 2013 was Poperinge op zoek naar een herbestemming van de kerk. De gemeenteraad keurde toen de in samenspraak met het Centraal Kerkbestuur opgemaakte nota 'toekomstvisie voor de Poperingse parochiekerken' goed. Daarop werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de voor- en nadelen af te wegen van een nieuw te bouwen podiumzaal op de Vroonhofsite enerzijds, en de realisatie van een podiumzaal in de kerk anderzijds.Inklapbare zittribunes aan de zijkantPoperinge gaat nu dus voor een herbestemming van de kerk. In het gebouw wordt een constructie gebouwd in hout en glas, waar de voorstellingen zullen plaatsvinden. Er komt een ruime zittribune vanaf het huidige altaar, waar het podium komt, tot onder het orgel aan de ingang met ticketbalie. Voorts worden er twee inklapbare zittribunes voorzien, met telkens veertig zitjes aan de zijkant. Sanitair, trappen en technische ruimtes worden gebundeld in lage zijvolumes, waarboven de box maximaal beglaasd is.De verbouwingen gaan zo'n 3,4 miljoen euro kosten. Poperinge beschikt momenteel enkel over CC Ghybe, maar die biedt maar plaats aan 130 toeschouwers. In de nieuwe podiumzaal zal er niet alleen ruimte zijn voor de programmatie van de cultuurdienst, maar ook voor alle publieke en private organisatoren, zowel voor voorstellingen, muziek en theater, als voor academische zittingen, vieringen en colloquia.(AHP-foto MD)