Het is het derde jaar op rij dat CC De Steiger een artistiek project met de OKAN-klassen (Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) ondersteunt. In die klassen krijgen anderstalige jongeren, die nog geen Nederlands begrijpen, een taalbad vooraleer ze naar het regulier onderwijs doorstromen. Intussen leren de jonge nieuwkomers ook onze maatschappij en cultuur kennen.
...