"Belangrijkste maatstaf bij het kiezen van het stuk voor onze nieuwe productie was voor mij de graad van humor", zegt regisseur Willy Poelvoorde, die ook deel uitmaakt van de leesgroep bij Nut en Vermaak. "Als remedie tegen de verzuring in de maatschappij laat ik de mensen graag lachen. In een lachsalvo is het publiek als het ware verbonden en die gezamenlijke vrolijkheid heeft een weldoende invloed op iedereen."
...