Bruggeling Benoit Kervyn de Volkaersbeke was van 1988 tot 2017 de algemeen coördinator van de processie. Zijn voorvaderen waren lid van de Edele Confrérie. In zijn boek behandelt hij drie thema's: devotie, de bewaring van de relikwie in vredes- en oorlogstijd, en de ommegang van de processie door de eeuwen heen.
...