Cultuurlab Vlaanderen is het Vlaams labo waarin cultuur wordt ingezet ter versterking van lokale solidariteit. Met de Vlaamse sociale emancipatiegeschiedenis als inspiratiebron en met de Nederlands...

Cultuurlab Vlaanderen is het Vlaams labo waarin cultuur wordt ingezet ter versterking van lokale solidariteit. Met de Vlaamse sociale emancipatiegeschiedenis als inspiratiebron en met de Nederlandse taal als een uitdrukkelijk verbindend element organiseren ze activiteiten om mensen dichter bij elkaar te brengen. Door van elkaar te? leren en samen te creëren, werkt Cultuurlab Vlaanderen vanuit het lokale niveau aan een gemeenschappelijk verhaal voor Vlaanderen.In de voormiddag stelde voorzitter en Waregemnaar Dimitri D'Hondt de werking 2021-2025 voor en werd er geluisterd naar vragen en opmerkingen van leden. De nieuwe inspiratiegids werd voorgesteld met als primeur het nieuwe jaarthema voor 2021: rebelse figuren.In de namiddag konden de leden kiezen tussen een rondleiding in de hippodroom of een gegidst bezoek aan de tentoonstelling Hippo.War. Ondanks de coronamaatregelen werd het in alle veiligheid toch een geslaagde najaarsontmoeting met vele enthousiaste leden.(GDW)