Het thema dat dit jaar belicht wordt tijdens de Nacht van de Geschiedenis is meesterschap en vakmanschap. Het Davidsfonds Wevelgem vond in Wibilinga een partner om dit uit te werken. De heemkundige kring organiseert dit jaar een tiental activiteiten rond de figuur van Constant Vansteenkiste die de vlasindustrie de 20ste eeuw binnenloodste door onder meer de uitvinding van de zwingelturbine en het proces om vlas in warm water te laten rotten.
...

Het thema dat dit jaar belicht wordt tijdens de Nacht van de Geschiedenis is meesterschap en vakmanschap. Het Davidsfonds Wevelgem vond in Wibilinga een partner om dit uit te werken. De heemkundige kring organiseert dit jaar een tiental activiteiten rond de figuur van Constant Vansteenkiste die de vlasindustrie de 20ste eeuw binnenloodste door onder meer de uitvinding van de zwingelturbine en het proces om vlas in warm water te laten rotten. Naast de figuur van Constant komen ook zijn broer Joseph, diens zoon Godfried en Joseph Vanmaercke aan bod tijdens de Nacht van de Geschiedenis. "Het waren stuk voor stuk meesters in hun vak als vlasser en als werktuigkundige-meestersmid", duidt Ludo Vanhove die de avond zal begeleiden. "Hun stielkennis ging zelfs zo ver dat ze voortdurend bezig waren om werktuigen uit te vinden die hun beroep van een ambacht naar een industrie hebben verheven. Deze vier hebben in de loop van hun leven verschillende nieuwe werkmethodes en machines uitgevonden die de vlasbewerking geïndustrialiseerd hebben." Het verhaal van deze vier merkwaardige Wevelgemnaren zal in de loop van de avond doorkruist worden met het verhaal van '100 jaar site Vansteenkiste op de Kruishoek'. Deze historische site die helaas volledig verdwenen is, speelde een belangrijke rol in de modernisering van de vlasnijverheid. Alle nieuwigheden van de vlasindustrie werden daar geïntroduceerd. "De opmerkelijkste van de vier is toch wel Constant Vansteenkiste, de uitvinder", zegt Ludo. "Zijn uitvindingen waren van een groot sociaaleconomisch belang en toch kreeg hij vele tegenkantingen in eigen streek. Vaak wilden velen het bij het oude laten, uit winstbelang. Door zijn idealisme heeft hij toch zijn ideeën over een deel van Europa uitgedragen."De werkgroep Vlas van Wibilinga richt de spotlights het hele jaar door op deze bijzondere figuur. "Deze voorstelling is de start van het herdenkingsjaar van Constant Vansteenkiste die 150 jaar geleden in Wevelgem werd geboren", zegt Xavier Defrancq. "In mei komt er een erfgoedwandeling met de naam In de sporen van Constant Vansteenkiste. In juni volgt een fietstocht in samenwerking met Texture. Zeker in de agenda te noteren is het toneelstuk Van Vlas en Mensen van Wevelgemnaar Henri Minne, dat een samenwerking van verschillende Wevelgemse toneelverenigingen is. Later op het jaar volgen nog heel wat activiteiten, zoals in oktober de onthulling van een gedenkplaat van deze man die zeer veel voor Wevelgem en de vlasindustrie betekend heeft."