Senator en gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) deed begin deze week via zijn Facebookpagina een oproep: "Ik hou ontzettend van onze prachtige stad Brugge. Waar we het verleden koesteren en tegelijk de toekomst omarmen. Ook architecturaal. Maar dit nieuwe bouwwerk op deze historische plaats vlak voor het Gruuthusepaleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk dàt vind ik echt niet kunnen. Als ook u dit een brug te ver vindt, teken dan deze petitie. Misschien kunnen we het stadsbestuur nog tot andere gedachten brengen."
...

Senator en gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) deed begin deze week via zijn Facebookpagina een oproep: "Ik hou ontzettend van onze prachtige stad Brugge. Waar we het verleden koesteren en tegelijk de toekomst omarmen. Ook architecturaal. Maar dit nieuwe bouwwerk op deze historische plaats vlak voor het Gruuthusepaleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk dàt vind ik echt niet kunnen. Als ook u dit een brug te ver vindt, teken dan deze petitie. Misschien kunnen we het stadsbestuur nog tot andere gedachten brengen."Hoewel het bericht 'help Pol get more signatures' vermeldt, ontkent het oppositieraadslid dat hij zelf de petitie op touw gezet heeft: "Ik heb enkel die petitie getekend omdat ik achter dat standpunt sta. Het gaat uit van Brugse Erfgoedverenigingen. Vraag meer info aan mijn partijgenote Martine Bruggeman, zij bekommert zich over erfgoedkwesties."Maar Martine Bruggeman, die tijdens de jongste gemeenteraad zijdelings kritiek uitte op het paviljoen, is momenteel op reis in Zuid-Afrika. Vanop haar vakantieadres zegt ze: "Het contrast tussen de plannen en het uiteindelijk gedrocht dat momenteel oprijst op het Gruuthuseplein is groot. Zoiets kan en mag toch niet in Brugge op zo'n historische plek. Ik vermoed dat Unesco nooit geraadpleegd is over dit dossier."De meertalige online petitie van het Beschermcomité Gruuthuse-OLV Kerk bevat geen enkele naam van initiatiefnemers. Wanneer we Pol Van Den Driessche confronteren met het feit dat het Agentschap Erfgoed Vlaanderen, dat ressorteert onder de bevoegdheid van zijn partijgenoot, minister-president Geert Bourgois (N-VA), positief advies gaf voor dit paviljoen, zegt de senator: "Het gaat om een autonoom Vlaams Agentschap. Denk je nu echt dat onze minister-president zich persoonlijk moeit met dit advies? Dat zou pas erg zijn! Trouwens, als Bruggeling heb ik recht op een eigen mening. Dat hedendaags paviljoen is afschuwelijk. Het enige pluspunt is dat deze constructie zo licht is dat zij de tand des tijds niet lang zal weerstaan."In september 2018 al stelde Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) een schriftelijke vraag over het gecontesteerde paviljoen aan Geert Bourgeois (N-VA). Daarin verwoordde hij de argumenten van sommige Brugse Erfgoedverenigingen, die ijveren voor een zeer dringende bescherming van de Dijver, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk als stadszicht. Volgens het recente antwoord van de minister-president is die bescherming in voorbereiding, maar ze komt te laat om het hedendaags onthaalpaviljoen te schrappen. Hoe dan ook, het in opbouw zijnde paviljoen geeft het Gruuthuseplein een totaal andere uitzicht. "De herontwikkeling van deze sites wordt te veel benaderd vanuit commercieel en toeristische managementvisie. Het stadsbestuur heeft de bevolking niet uitgebreid geraadpleegd en bovendien werd het World Heritage Comittee van Unesco niet om advies gevraagd", aldus Stefaan Sintobin.Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts (N-VA) kende een subsidie van 1,2 miljoen euro toe voor de herontwikkeling van Gruuthuse. Volgens minister-president Geert Bourgeois heeft Brugge een openbaar onderzoek georganiseerd: "Elke belanghebbende kon opmerkingen of bezwaren indienen. De huidige situatie is niet ouder dan het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het paviljoen is eigentijds, de materiaalkeuze in antraciet stalen platen sluit aan bij de leien daken van het hof."De minister-president benadrukt dat de huidige situatie, met open ruimte tussen OLV kerk en hof van Gruuthuse niet ouder is dan het tweede kwart van de twintigste eeuw: "Voorheen, zeker tot in de vijftiende eeuw, bestond het hof uit een afgesloten geheel, met bebouwing rondom het binnenplein. Het paviljoen doet geen afbreuk aan de erfgoedwaardering en de historiek van de site." Schepen van Monumentenzorg Franky Demon (CD&V) vult aan: "We hebben voldaan aan alle voorwaarden die het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde en onze plannen lichtjes gewijzigd."Een museummedewerker, die liever anoniem blijft, stelt: "Een extra troef is dat we minder last zullen hebben van vandalisme op het afgesloten Gruuthuseplein. En de akoestiek zal beter zijn voor zomerse concerten..."