"Eric werd geboren in het Amerikaanse Patterson op 27 juli 1966. Daar woonde hij samen met zijn ouders en zijn broer Michiel. "Mike (Michiel) was sheriff in Amerika", haalt Eric aan. "Toen Eric 15 jaar was, is hij samen met zijn gezin teruggekomen naar België, naar Wakken", gaat Jan Baeke, begeleider in Mivalti en verantwoordelijk voor Ateljee44, verder. "In 1987 kwam Eric voor de eerste keer naar het dagcentrum van Mivalti. Toen woonde hij nog bij zijn ouders. Toen zijn ouders in 1995 allebei stierven, werd Eric intern in Mivalti."
...