De cultuurraad is een adviesorgaan van en voor het stadsbestuur van Roeselare. De raad kan aanbevelingen doen en omgekeerd vraagt het college aan de raad advies als op cultureel gebied nieuwe projecten op stapel staan. De cultuurraad wordt elke zes jaar, gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw samengesteld. In juni werden de leden van die nieuwe raad verkozen en deze week werd Michel Veracx officieel aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij volgt Mieke Vanbrussel op.
...