In de brief - we publiceren die hieronder - wordt hulde gebracht aan Filip Strobbe die begin van de week ontslag nam als directeur van de vzw.
...

In de brief - we publiceren die hieronder - wordt hulde gebracht aan Filip Strobbe die begin van de week ontslag nam als directeur van de vzw. "Het zal een uitdaging worden om een waardige opvolger te vinden met een vergelijkbare bagage, netwerk en voeling met ons gevarieerd aanbod. Filip was niet alleen een zakelijk leider, maar ook iemand die zijn team inhoudelijk stuurde en kon inspireren", aldus de medewerkers in hun Open Brief.BezorgdDe medewerkers spreken er hun bezorgdheid uit over de toekomst van Brugge Plus. "We zijn een veelzijdige organisatie die door de jaren heen een unieke expertise heeft opgebouwd", schrijven ze. De medewerkers pleiten ook voor meer eensgezindheid binnen de raad van bestuur. Doordat de 'violen binnen de raad niet altijd gestemd waren' liepen cruciale zaken fout, zeggen ze en ze wijzen onder meer naar de late beslissing over de locatie voor een evenement als Kookeet, over de onduidelijkheid over de structuur van de organisatie voor de Triënnale...Hoop op constructief overlegVoor de toekomst willen de medewerkers van Brugge Plus constructief overleg binnen de raad van bestuur, inspraak en transparantie in de besluitvorming, respect en vertrouwen in de ervaring en expertise van de medewerkers van de vzw.Het personeel van Brugge Plus zegt ook dat het hoopt dat de aanwervingsprocedure voor de vervanger van directeur Strobbe correct en transparant zal verlopen én dat er duidelijkheid komt over zijn of haar positie en bevoegdheden binnen de organisatie.Dit is de Open brief voluit:Brugge, 23/04/2015Open brief aan de raad van bestuur van Brugge Plus vzwGeachte voorzitter en bestuursleden,Als team betreuren we sterk het vertrek van onze directeur Filip Strobbe. We kunnen allemaal van nabij getuigen hoe Filip zich tot op vandaag constructief en loyaal inzet voor Brugge. We zijn Filip enorm dankbaar voor alle kansen die hij ons heeft gegeven om te groeien en voor alles wat hij voor Brugge Plus gedaan heeft. Hij heeft Brugge Plus een niche in Brugge laten invullen die nog voor een groot stuk open lag: straattheater, circus en openluchtevenementen (vaak in samenwerking met andere culturele partners en stadsdiensten waaronder Kookeet, Iedereen Klassiek, Earth Hour, Brugse Brunch, Filmophetstrand, Lichtfeest, Autoloze Zondag). Ons respect voor Filip is dan ook groot en oprecht. Net als ons begrip voor zijn ontslag onder de huidige omstandigheden.We schrijven deze brief omdat we trots maar ook bezorgd zijn om de toekomst van Brugge Plus. We zijn een veelzijdige organisatie die door de jaren heen een unieke expertise heeft opgebouwd. De lijst activiteiten is indrukwekkend: straattheater, openluchtevenementen, circus, educatie, duurzaamheid, ticketnetwerk van de stad (tevens ook het grootste netwerk van Vlaanderen), jongerencommunicatie, cultuurcommunicatie en -participatie, toeristisch en cultureel onthaal en ticketing. Hierdoor zijn we - ons inziens - complementair en onmisbaar geworden in het Brugse culturele en toeristische aanbod. Dit diverse aanbod werd onder leiding van Filip Strobbe gerealiseerd. Het zal een uitdaging worden om een waardige opvolger te vinden met een vergelijkbare bagage, netwerk en voeling met ons gevarieerd aanbod. Filip was niet alleen een zakelijk leider, maar ook iemand die zijn team inhoudelijk stuurde en kon inspireren.De culturele sector draait op creativiteit en innovatie, het is daarom van groot belang dat de ideeën die in ons team leven, hun weg vinden naar het niveau waar visie wordt ontwikkeld en beslissingen worden genomen. Het bestuur dient ook zijn eigen visie en besluiten duidelijk te communiceren naar het team opdat we onze projecten goed en met voldoende voorbereidingstijd zouden kunnen organiseren. De directeur is hiervoor de aangewezen link tussen team en bestuur.We zouden toch graag enkele concrete voorbeelden willen aanhalen die voor ons aantonen dat de violen binnen het dagelijks bestuur niet altijd gelijk gestemd waren. Daardoor liepen vaak cruciale zaken, eigen aan de organisatie van een evenement, mis. We bedoelen dan onder meer: het aanslepen van de beslissing omtrent de data of locatie van evenementen als Kookeet waardoor we telkens laat kunnen starten met de promotie of vastleggen van de nodige sponsoring, het al dan niet doorgaan van de Poëzienacht, het al dan niet behouden van het project Vel tegen Vel, onduidelijkheid omtrent het streetartproject en de organisatiestructuur van de Triënnale.We hopen dat het bestuur en de toekomstige directie aandacht heeft voor:- constructief overleg binnen het bestuur- samenkomst van het dagelijks bestuur op regelmatige basis- een breed gedragen langetermijnvisie over de opdracht van Brugge Plus en In&Uit- inspraak & transparante besluitvorming- een duidelijke verdeling van de bevoegdheden- tijdige en heldere communicatie tussen het bestuur en ons team- respect en vertrouwen in de ervaring/expertise van de medewerkers bij het uitwerken van een inhoudelijk programmaWe hopen dat het ontslag van Filip een kentering betekent in de manier waarop er samengewerkt wordt tussen de raad van bestuur en de dagelijkse leiding van Brugge Plus. Brugge Plus heeft veel respect en geloofwaardigheid opgebouwd binnen de culturele sector. Indien er geen krachtig signaal volgt om deze kentering te realiseren, vrezen we dit krediet in de sector te verliezen. Met de Triënnale begeven we ons zelfs op internationaal terrein. Indien de huidige werkwijze wordt voortgezet, dreigen we ook onze geloofwaardigheid binnen de internationale kunstensector te verliezen, waardoor toekomstige soortgelijke projecten in gevaar gebracht worden.We zijn als team uiteraard bezorgd over de toekomst. We hopen dat er bij de aanwerving van onze nieuwe directeur niet enkel met zijn/haar profiel rekening gehouden wordt, maar dat er ook duidelijkheid komt over zijn/haar positie en bevoegdheden binnen de organisatie. We hopen dat de aanwervingsprocedure correct en transparant zal verlopen.We kijken uit naar een open gesprek en debat over de verdere toekomst van Brugge Plus.Onze oprechte groet,Een bezorgd Brugge Plus team