Het was een bedenkelijke eer die Lendelede genoot. Uit een inventaris van twee jaar geleden bleek dat alle - toen 308, nu net 300 - gemeenten in Vlaanderen minstens één beschermd monument op hun grondgebied hadden behalve Lendelede... West-Vlaanderen alleen telt er nochtans meer dan 2.700. Het was ook niet dat er in de gemeente helemaal geen interessant bouwkundig erfgoed te vinden was. Al in 2008 maakte de cel Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen een inventaris met als resultaat maar liefst 180 woningen, hoeves, kapellen, enz. die als waardevol beschouwd werden.
...