"Het verhaal van vuur en verraad speelt zich af tijdens het Beleg van Oostende waar de Hollanders, Engelsen, huurlingen en een deel van de plaatselijke bevolking het opnamen tegen de Spanjaarden die de hulp kregen van Italianen, Walen en huurtroepen. De Spanjaarden wilden immers na de Slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 het laatste protestantse bastion Oostende veroveren. Het beleg duurde drie jaar en uiteindelijk werd Oostende in september 1604 veroverd. Ik wil in mijn boek...

"Het verhaal van vuur en verraad speelt zich af tijdens het Beleg van Oostende waar de Hollanders, Engelsen, huurlingen en een deel van de plaatselijke bevolking het opnamen tegen de Spanjaarden die de hulp kregen van Italianen, Walen en huurtroepen. De Spanjaarden wilden immers na de Slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600 het laatste protestantse bastion Oostende veroveren. Het beleg duurde drie jaar en uiteindelijk werd Oostende in september 1604 veroverd. Ik wil in mijn boek benadrukken hoeveel miserie er toen ook was onder de plaatselijke bevolking. Het boek is geen geschiedenisboek maar het verhaal van de ellende in de stad en de Spaanse repressie in het hinterland gedurende de laatste dagen van het beleg", zegt de auteur.Diederik Van Rillaer werd geboren op 19 september 1948 in Brugge en was indertijd kapitein-commandant in het kamp van Lombardsijde. Door zijn job bij defensie kwam hij in 1984 in Leffinge wonen. "Schrijven was altijd al een passie, maar tijdsgebrek liet me niet toe om veel te schrijven", vertelt Diederik. Hij was pas 19 jaar toen hij zijn eerste verhalen schreef voor de reeks Vlaamse filmpjes, het laatste verhaal van zijn hand voor deze reeks verscheen in 1980. Diederik Van Rillaer is al zijn hele leven gepassioneerd door geschiedenis en na zijn loopbaan bij het leger vond hij de tijd om deze passie te combineren met zijn andere liefhebberij, het schrijven. In 2012 verscheen zijn eerste roman: Het Huis van de Schorpioen. Het verhaal situeert zich in het oude Rome ten tijde van keizer Hadrianus en omvat 225 pagina's leesvoer-. In 2017 verscheen zijn tweede roman: Oproer in Rome. De auteur trok opnieuw naar het oude Rome om zijn schrijfsels neer te pennen. Na twee verhalen met als decor het oude Rome zoekt hij het met zijn nieuwe roman dichter bij huis, in Oostende. "Ik ben ervan overtuigd dat er heel wat regionale interesse zal zijn voor dit boek en heb er ook heel wat opzoekingswerk voor verricht. Ik wilde vooral zeker zijn dat wat ik schrijf, strookt met de werkelijkheid. Het opzoekingswerk alleen al heeft zeker zes maanden in beslag genomen", geeft Diederik Van Rillaer mee. (PBM/GKM)1604 Ellende in Oostende bevat 223 bladzijden fictie verweven met geschiedkundige werkelijkheid. Het boek kost 20 euro en is verschenen bij shopmybooks. Het is te koop op hun website, in de boekhandel of bij de auteur zelf via het nummer 059/30 44 33.