"Waar is de tijd naartoe?", mijmert Bart Cafmeyer. "Het waren mooie jaren, gevuld met jong volk, zoekend, haperend en tastend naar de toekomst." Dat 'jong volk' is momenteel volop aan het repeteren in de toneelklas van kunstacademie Art'Iz. "Leren toneel spelen, jezelf ontdekken en eigen grenzen verleggen, dat is in de lessen toneel, drama en voordracht de bedoeling", zeggen ze bijna in koor.
...