De provincie besliste na de eindevaluatie de helft terug te betalen omdat het kunstcollectief A Dog's Republic niet alle afspraken is nagekomen en omdat de productiekosten lager waren dan voorzien. Dat bevestigt gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (sp.a).
...

De provincie besliste na de eindevaluatie de helft terug te betalen omdat het kunstcollectief A Dog's Republic niet alle afspraken is nagekomen en omdat de productiekosten lager waren dan voorzien. Dat bevestigt gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (sp.a)."Er zijn zaken foutgelopen"Beaufort blijft nazinderen. "We moeten niet naïef zijn, er zijn zaken foutgelopen, vooral in de communicatie", opent Vanlerberghe. "Maar we hebben veel rechtgetrokken tijdens het festival." Maar niet enkel naar communicatie toe zaten er een paar zaken scheef. Zo realiseerde kunstcollectief A Dog's Republic slechts 72 procent van de beloofde projecten. "Daardoor komt het kostenplaatje ook een stuk lager te liggen. We hadden een budget voorzien van 2 miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen van de provincie en 400.000 euro van de tien kustgemeenten. Uiteindelijk bedroeg de totale kost 1,75 miljoen euro." Dat zette de provincie ertoe aan om 20.000 euro terug te geven aan de gemeenten. Een aantal gemeentes waren namelijk nogal misnoegd over het zomerevenement. Volgens N-VA misloopt de provincie nu 200.000 euro. "Dat klopt niet. We hadden natuurlijk liever gehad dat alles werd uitgevoerd en dat we het geld niet moesten teruggeven", aldus Vanlerberghe. "Maar dat overgebleven geld is niet van ons, dus mislopen we het niet. En in een pot voor een volgende editie moeten we het niet steken", aldus Vanlerberghe die hiermee verwijst naar de zesde staatshervorming waardoor de provincie niet meer mag instaan voor Beaufort. "De gemeentes vinden de terugbetaling een correct compromis", aldus Vanlerberghe.34.000 participatiekaartenDe gedeputeerde onderstreept wel dat heel wat kustgemeenten ook heel tevreden waren en dat tal van projecten een groot succes waren. "We brachten ook 34.000 participatiekaarten aan de man, maar dat is waarschijnlijk maar een fractie van het totaal aantal bezoekers omdat er ook heel wat projecten gratis te bezichtigen waren", besluit Vanlerberghe. Een vergelijkingspunt met de voorbije edities is er niet. Al bij al blijft de provincie tevreden over Beaufort.(Belga)