De Nieuwpoortse gemeenteraad aanvaardde in februari 2019 de schenking van een beeld uit het kunstproject Floating Dreams, een unieke openluchttentoonstelling van 2018 in buurgemeente Diksmuide, ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
...

De Nieuwpoortse gemeenteraad aanvaardde in februari 2019 de schenking van een beeld uit het kunstproject Floating Dreams, een unieke openluchttentoonstelling van 2018 in buurgemeente Diksmuide, ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog.Floating Dreams wilde aandacht vragen voor kinderen in conflictgebieden. Op de site van de bekende IJzertoren werden hiervoor 70 witte beeltenissen van kinderen geplaatst, als symbool voor evenveel oorlogen die vandaag in de wereld worden uitgevochten. In al deze conflicten zijn kinderen altijd het grootste slachtoffer. Maar kinderen, vroeger en nu, zijn ook dromers. Ze slagen erin om bepaalde zaken achter zich te laten. Deze opbeurende gedachte zit metaforisch vervat in de ballon die elk beeld vasthoudt. Ieder kind draagt in zijn rugzak een oorlog met zich mee. Samen stappen ze naar de IJzertoren, gooien er hun rugzak af en beklimmen het monument zonder de zware last van de oorlog te moeten torsen. Het is een teken van hoop.Het beeld in Nieuwpoort verwijst naar een conflict in Senegal. Rebellen van de Diala-clan strijden er in het Casamance-gebied voor onafhankelijkheid. Duizenden mensen zijn er ontheemd, landmijnen verlammen er de landbouw en toerisme is er nagenoeg onbestaand.Schepen van Cultuur Ann Gheeraert (CD&V) wijst op de voor Nieuwpoort belangrijke vredelievende symboliek van het kunstwerk: "Een eeuw geleden werd onze stad door oorlogsgeweld verwoest. Veel Nieuwpoortenaren, waaronder heel wat kinderen, sloegen toen noodgedwongen op de vlucht tijdens het vier jaar durende conflict. Net daarom raakt een dergelijk kunstproject bij ons een bijzonder gevoelige snaar."Na afloop van het project Floating Dreams werden de beelden te koop aangeboden. Dankzij een kunstminnende koper kwam één exemplaar naar Nieuwpoort waar het nu een plek krijgt aan Het Sociaal Huis in de Astridlaan. Een toepasselijke locatie, verklaart schepen van Sociale Zaken Jos Decorte (CD&V): "De beelden uit het kunstproject 'Floating Dreams' zeulen een zwaar beladen rugzak met zich mee. Hetzelfde geldt soms ook voor mensen die hier Het Sociaal Huis binnenstappen. De rugzak van deze mensen kan, door omstandigheden van allerlei aard, ook nogal wat ballast bevatten." "Door met hen in gesprek te gaan, hen te begeleiden en zoveel mogelijk te ondersteunen, hopen we dat bij het buitengaan hun rugzak wat minder weegt. Zodat zij, zoals de ballon symboliseert, innerlijke vrede vinden, de kracht hebben zich in te zetten om hun dromen proberen waar te maken met het oog op een betere toekomst."In het kader van de 'Zomer Vol Kunst' werkt de stedelijke Dienst Cultuur aan een tocht langs hedendaagse kunstparels in het Nieuwpoortse straatbeeld. Aan de hand van een brochure met plannetje kan iedereen deze zelf te voet of met de fiets ontdekken. Dit Floating Dreams-beeld zal ook deel uitmaken van de kunstzinnige route.(MVP)