"Het doel van dé Academie en vzw Vondels met de expo en veiling is de cliënten van vzw Vondels ook in de toekomst de kans te geven om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen", verduidelijkt Bianca Decroix van vzw Vondels. "Op die manier kunnen deze mensen met een beperking dankzij de verhoopte opbrengst van 'Veil' sporten beoefenen, op vakantie gaan of kunst maken in het impulsatelier van dé Academie. 'Veil' staat dus voor de verbindende schakel tussen beeldende kunst en een goed doel."
...

"Het doel van dé Academie en vzw Vondels met de expo en veiling is de cliënten van vzw Vondels ook in de toekomst de kans te geven om aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen", verduidelijkt Bianca Decroix van vzw Vondels. "Op die manier kunnen deze mensen met een beperking dankzij de verhoopte opbrengst van 'Veil' sporten beoefenen, op vakantie gaan of kunst maken in het impulsatelier van dé Academie. 'Veil' staat dus voor de verbindende schakel tussen beeldende kunst en een goed doel."Sinds 2015 bestaat in dé Academie het zogenaamde impulsatelier, een atelier voor mensen met een verstandelijke beperking. "We sluiten aan bij het interesseveld van de leerlingen", vertelt Koen Verhaeghe, directeur van dé Academie. "In het atelier staat schilderkunst centraal, maar naast verf en penseel, werken we ook met potlood, papier, hout, karton, textiel, inkt... We organiseren samen een tentoonstelling, gaan op artistieke uitstap, drinken wekelijks koffie of thee tijdens de pauze. De link tussen Vondels en dé Academie is om kunstenaars met een beperking samen te brengen. 'Kunst' vormt hier dan ook de verbindende schakel en laat hun talenten aan bod komen. Dé Academie legt een financiële reserve aan voor de organisatie van het impulsatelier, een atelierwerking aangepast voor mensen met beperkingen. Hiermee zullen we de aankoop van nieuw materiaal financieren.""De veiling en tentoonstelling richten zich zowel op de professionele als de amateurkunstenaar", zegt Johan Verschueren, pedagogisch directeur Vondels. "Onze opzet is om zowel amateurkunstenaars, professionele kunstenaars als kunstenaars met een beperking samen te brengen. 'Kunst' vormt dan ook de verbindende schakel voor het goede doel. Alle geselecteerde kunstwerken werden gebundeld in een catalogus die samengesteld werd door Kengie Bruneel. Deze catalogus wordt bovendien verkocht ten voordele van beide werkingen. De kostprijs bedraagt 25 euro en is verkrijgbaar in Vondels vzw, dé Academie, Standaard Boekhandel Ieper, Toerisme Ieper en Viktor's Vitrine Wervik." Cultuurschepen Valentijn Despeghel: "We zijn heel trots op het project waaraan de stad haar medewerking verleent. Vooral de mix van professionele kunstenaars, mensen met een beperking en amateurs vinden wij een geslaagde combinatie. Kunst gaat hier echt hand in hand." Er werden 100 kunstwerken gekozen. De 47 werken van professionelen zijn te bezichtigen in Belle Godshuis, Rijselstraat 38. De 53 werken van amateurs en mensen met een beperking zijn te bekijken in Het Perron, Fochlaan 1. De expo loopt van 26 april tot 2 mei van 14 tot 17 uur (maandag gesloten). De inkom is gratis. De veiling vindt plaats op zaterdag 4 mei om 17 uur in Het Perron. Inkom 5 euro. (EG)