De Europese Unie heeft van de 99 grootschalige culturele samenwerkingsprojecten die eind 2017 bij Creative Europe ingediend werden, 17 projecten goedgekeurd. Een ervan is 'Be SpectACTive!', een internationaal netwerk waarin men op zoek gaat naar manieren om de stem van de toeschouwers harder te laten klinken in artistieke processen en zo nieuwe vormen van (publieks)participatie te ontwikkelen. Het Europese netwerk is uitgebreid van 12 tot 19 partners uit 15 landen: van Zweden over Spanje tot Portugal, van Ierland over Oostenrijk, Tsjechië en Servië tot Roemenië. ...