In opdracht van de cultuurdienst zorgt kunstkroeg de K-trolle voor de organisatie van dit nieuwe project. Kunst in de stad wordt een beeldenwandeling die loopt van...

In opdracht van de cultuurdienst zorgt kunstkroeg de K-trolle voor de organisatie van dit nieuwe project. Kunst in de stad wordt een beeldenwandeling die loopt van 27 juli tot en met 2 september. Beeldhouwwerken en monumentale beelden staan dit keer in de picture. In een eerste fase is men nu op zoek naar passend openbaar domein en private locaties om de kunstwerken een maand lang te exposeren. Dat kunnen stadstuinen zijn of etalages of bedrijventerreinen en -gebouwen. Meteen wordt ook een oproep gedaan aan beeldhouwers uit de ruime regio om zich aan te bieden. Net zoals met de huiskamerconcerten zorgt de organisatie voor een verbinding tussen de twee. (BCR)