De 53-jarige Koen Louagie is afkomstig uit Lichtervelde, maar woont ondertussen al tien jaar in Beveren en is sinds 2017 lid van Koninklijke Harmonie De Verbroedering. "Als jonge snaak ben ik met muziek begonnen bij jeugdensemble Ferventis in Lichtervelde", opent Koen Louagie, die nu werkt als senior account manager bij Mides. "Na mijn studies had ik door mijn job steeds minder vrije tijd. Toen ik bij Rockwell Automation werkte, reisde ik constant Europa rond en zat ik zelfs een week per maand in het Midden-Oosten. Tijd om naar de repetities te gaan, was er dus niet meer. Of ik tijdens die jaren nog af en toe eens speelde? Nee, ik had zelfs geen instrument meer in huis. Maar de passie voor muziek was altijd aanwezig. Toen ik er in 2015 voor koos om weer in België aan de slag te gaan, besloot ik vrij snel om de muzikale draad weer op te nemen. Ik ben meteen in de muziekschool herbegonnen en in mei 2017 werd ik lid van de Beverse harmonie."
...

De 53-jarige Koen Louagie is afkomstig uit Lichtervelde, maar woont ondertussen al tien jaar in Beveren en is sinds 2017 lid van Koninklijke Harmonie De Verbroedering. "Als jonge snaak ben ik met muziek begonnen bij jeugdensemble Ferventis in Lichtervelde", opent Koen Louagie, die nu werkt als senior account manager bij Mides. "Na mijn studies had ik door mijn job steeds minder vrije tijd. Toen ik bij Rockwell Automation werkte, reisde ik constant Europa rond en zat ik zelfs een week per maand in het Midden-Oosten. Tijd om naar de repetities te gaan, was er dus niet meer. Of ik tijdens die jaren nog af en toe eens speelde? Nee, ik had zelfs geen instrument meer in huis. Maar de passie voor muziek was altijd aanwezig. Toen ik er in 2015 voor koos om weer in België aan de slag te gaan, besloot ik vrij snel om de muzikale draad weer op te nemen. Ik ben meteen in de muziekschool herbegonnen en in mei 2017 werd ik lid van de Beverse harmonie."Vorig jaar stapte de Bevernaar, die getrouwd is met Nancy Bonte en drie zonen heeft, ook in het bestuur van De Verbroedering en enkele maanden geleden kreeg hij dus de vraag van Raf Lievens om voorzitter te worden. "Ik heb niet lang getwijfeld toen ik deze vraag kreeg. Het is een schitterende muziekvereniging. Mijn ambitie? In de eerste plaats deze prachtige groep samen te houden en hopelijk wat te doen groeien. We moeten immers groot genoeg blijven om prachtige muziek te kunnen blijven spelen. Maar evident is dat uiteraard niet. Vroeger werden de mensen ofwel lid van het voetbal ofwel van het muziek. Nu hebben ze veel meer keuze." "Het is nochtans een van de mooiste hobby's die je kan kiezen, want je kan het voor de rest van je leven blijven doen, in tegenstelling tot veel andere vrijetijdsbestedingen. Misschien kan ik enkele verloren zielen, die in het verleden nog lid geweest zijn, overtuigen om te herbeginnen. Met De Bevernootjes heeft Raf alvast een schitterende jeugdwerking opgestart en daar blijven we vol op inzetten. Er is niets mooiers dan samen muziek te maken", besluit Koen Louagie, die tot slot Raf Lievens wil bedanken voor al zijn inspanningen in de voorbije 15 jaar als voorzitter.De 72-jarige Raf Lievens neemt dus als voorzitter afscheid van de harmonie, maar is heel tevreden dat hij de fakkel kan doorgeven aan Koen Louagie. "Wist je dat Koen de eerste voorzitter in onze geschiedenis is die zelf muziek speelt? Dat is nog nooit eerder het geval geweest. Ikzelf heb ook nooit muziek gespeeld. Ik kan zelfs geen noot lezen, maar heb mij altijd goed geïnformeerd bij de leden. Op die manier heb ik mijn rol als voorzitter zo goed mogelijk proberen te vervullen. Ik vind het goed dat onze nieuwe voorzitter wel zelf muzikant is. Koen zal een beter zicht hebben op de muzikale noden en op die manier voor een frisse wind zorgen binnen de harmonie." Raf was dus sinds 2004 aan de slag als voorzitter, maar maakte al veel eerder deel uit van het bestuur. "In 1988 werd ik door toenmalig voorzitter Roger Deceuninck, de grote baas van Deceuninck Plastics, gevraagd om lid te worden van het bestuur. Mijn dochter Sabine was hier al lid en ik ging dus akkoord. Ik kende bovendien goed de historische achtergrond van de harmonie, want mijn vader Joseph - die burgemeester van Beveren is geweest - was in 1945 betrokken bij de fusie van de twee Beverse muziekgroepen uit die tijd: Orde en Vlijt en Doe wel en zie niet om. Mijn vader was uit Gits afkomstig en werd in die periode gevraagd om de verstandhouding te verbeteren tussen de eentjes en de tweetjes in de Beverse politiek. Zo kwam ook deze fusie tot stand, buiten alle partijpolitiek om, en werd hij de eerste voorzitter van De Verbroedering. In 1985 stierf hij, als erevoorzitter van De Verbroedering. Hij is daar altijd trots op geweest.""Ikzelf zat dus vanaf 1989 in het bestuur. Roger had gezegd dat ik niets zou moeten doen, (lacht) tot we bezig waren natuurlijk. De uitstappen voorbereiden, het muziek begeleiden... Toen Marcel Lievens in 1992 stierf, werd ik ondervoorzitter en in 2004 werd ik door Roger op zijn sterfbed gevraagd om zijn functie van voorzitter over te nemen. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren. Ik heb nu 15 jaar aan het hoofd van deze prachtige vereniging gestaan en het is tijd om de fakkel door te geven. Ik heb de voorbije jaren immers een paar keer gesukkeld met mijn gezondheid en op 72-jarige leeftijd is het tijd om volop te genieten van mijn oude dag. Ik blijf wel lid van het muziek, maar ik zal niets meer doen. Het is tijd voor de jeugd.""Waar ik het meest trots op ben? Dat De Bevernootjes een succes zijn. Dat was in het verleden al eens mislukt, maar met Sara Markey hebben we een fantastische dirigente aan het hoofd van onze jeugdafdeling. Het is dankzij haar dat het goed gaat. Uiteraard waren er ook mindere momenten, zeker in de beginjaren. Het overlijden van Roger Deceuninck, een jaar later penningmeester Hector Desmet... Ik moest dus direct op zoek naar versterking. Maar na verloop van tijd hebben we een mooie en stevige structuur op poten kunnen zetten. Ik heb altijd met veel liefde mijn best gedaan voor het muziek. Ik kan met een goed gevoel en vol vertrouwen de fakkel doorgeven."