Hans Vanneste (49) werd geboren in Tielt en maakte daar ook zijn middelbare studies af aan het Regina Pacis Instituut. Daarna trok hij resoluut naar Gent om er voor vier jaar aan het Sint-Lucasinstituut functionele grafiek te volgen.
...